Znanstveni centar za logiku, epistemologiju i filozofiju znanosti

O Centru

Znanstveni centar za logiku, epistemologiju i filozofiju znanosti ustrojbena je jedinica Filozofskog fakulteta.

Centar je osnovan odlukom Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Splitu 10. lipnja 2016.


 1. Svrha Centra je institucionaliziranje postojećeg i poticanje daljnjeg razvoja znanstvenog rada u granama logike, epistemologije i filozofije znanosti unutar Filozofskog fakulteta te njegova afirmacija u sklopu Sveučilišta u Splitu (u daljnjem tekstu: Sveučilište), nacionalnog znanstvenog sustava i internacionalne akademske zajednice.
 2. Poslovi i zadaće Centra su:
  • pripremanje, provođenje i sudjelovanje u znanstvenim projektima koje podupire Sveučilište, Hrvatska zaklada za znanost, znanstvene zaklade Europske unije te druge znanstvene zaklade na svjetskoj razini;
  • suradnja u provođenju znanstvenih projekata, organizaciji znanstvenih skupova i izdavanju znanstvenih publikacija sa srodnim javnim znanstvenim institutima Republike Hrvatske i centrima na drugim sveučilištima u granama logike, epistemologije i filozofije znanosti te s njima povezanim znanstvenim disciplinama;
  • organizacija i suorganizacija znanstvenih skupova (znanstvenih seminara, kolokvija, radionica, konferencija i simpozija);
  • jačanje dijaloga, razmjene znanja i istraživačke suradnje u granama logike, epistemologije i filozofije znanosti među članovima Centra, znanstvenicima Fakulteta i Sveučilišta te znanstvenim gostima Centra;
  • pripremanje i izdavanje znanstvenih publikacija u granama logike, epistemologije i filozofije znanosti.
 3. Članovi Centra su zaposlenici Fakulteta koji znanstveno djeluju u granama logike, epistemologije i filozofije znanosti ili koji se bave logičkim, epistemološkim i filozofsko znanstvenim pitanjima u svom znanstvenom radu.
 4. Centar ima voditelja i suvoditelja koji koordiniraju rad Centra, vijeće koje donosi odluke o radu Centra i znanstveni savjet kao savjetodavno tijelo.