Članovi

Članovi

IstraživačPodručje istraživanjaUloga
Mirko Jakićfilozofija znanosti, logika, filozofija matematikeistraživač
Berislav Žarnićlogika, filozofija znanosti i znanstvenog obrazovanjaistraživač; voditelj
Dario Škaricaepistemologijaistraživač; suvoditelj
Tonći Kokićfilozofija znanosti, povijest filozofije i znanostiistraživač
Ljudevit Hanžekepistemologijaistraživač
Gabriela Bašićlogika, teorija argumentacijeistraživačica, doktorandica

Vanjski savjet

Znanstveni savjet čine istaknuti znanstvenici i filozofi koji surađuju s Centrom: Filip Grgić, Srećko Kovač, Dragan Poljak, Nenad Smokrović, Franjo Sokolić.