Istraživanje

Članovi Centra sudjeluju u istraživačkim projektima kojima potporu daje Hrvatska zaklada za znanost a kojima je nositelj Institut za filozofiju, Zagreb.

Web stranica InterCap-a

InterCap leaflet

Tonći Kokić vodi UNIST tim u međunarodnom projektu sufinanciranom od strane Europske komisije (Europe Aid program) InterCap (punog naziva Zajedničko razvijanje kapaciteta: Europske mreže civilnih udruga i sveučilišta za globalno učenje o migracijama, sigurnosti i održivom razvoju u međuzavisnom svijetu). Broj projekta je CSO-LA/2017/388-136. InterCap je trogodišnji projekt (od 1.11. 2017. do 31.10.2020. godine)osmišljen s ciljem promišljanja, detekcije i mijenjanja javne percepcije o (ne)sigurnosti i rizicima, utjecaja na razumijevanje migracija, održivog razvoja, te uloga, odgovornosti i životnih stilova građana EU u međusobno ovisnom svijetu.

InterCap projekt okuplja 13 organizacija iz 12 različitih zemalja EU specijaliziranih za izobrazbu nastavnika, obrazovnu reformu, održivi razvoj te migracijske probleme, zajedno s više od 40 suradnika iz cijele EU (lokalne vlasti, ministarstva, sveučilišta i udruge civilnog društva). Projekt želi uspostavljaviti europsku mrežu civilnih udruga i sveučilišta radi izgradnje kapaciteta sudionika obrazovanja, promicanja globalnog učenja o migracijama, sigurnosti i održivom razvoju u međuzavisnom svijetu.

Projekt cilja unaprijeđenju kritičkog razumijevanja migracija i održivog razvoja, u kontekstu ciljeva održivog razvoja, među dionicima u sustavu obrazovanja nastavnika, a kako bi se povećalo razumijevanje odnosa međuovisnog svijeta, (ne)sigurnosti te rizika.

Do kraja projekta partneri InterCap-a bi trebali postići sljedeće:

Osigurati usklađenost i dosljednost u pružanju obrazovanja za razvoj na temu migracija, održivog razvoja i međuzavisnosti u lokalnim i globalnim kontekstima. Poboljšati kompetencije obrazovanja za razvoj među civilnim udrugama i sveučilišnim nastavnicima koji rade s budućim nastavnicima. Povećati dostupnost kvalitetnog sadržaja i metoda kritičkog obrazovanja za razvoju obrazovanju učitelja InterCap nastoji istražiti i ojačati vezu između kvalitetnog obrazovanja za razvoj i stavova prema migracijama i razvoju, oslanjajući se na prakse utemeljene na dokazima, daljnjoj provedbi dobre prakse i programa te uspostavljanju sinergija.