Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
hrv:research [2018/06/06 20:39]
tkokic_ffst.hr [Individualni istraživački projekti]
hrv:research [2018/06/06 20:44] (current)
tkokic_ffst.hr [Individualni istraživački projekti]
Line 17: Line 17:
  
 [[http://​www.developtogether.eu/​hr/​|Web stranica InterCap-a]] [[http://​www.developtogether.eu/​hr/​|Web stranica InterCap-a]]
 +
 +{{:​hrv:​plakat.jpg?​200|InterCap leaflet}}
  
 Tonći Kokić vodi UNIST tim u međunarodnom projektu sufinanciranom od strane Europske komisije (Europe Aid program) InterCap (punog naziva Zajedničko razvijanje kapaciteta: Europske mreže civilnih udruga i sveučilišta za globalno učenje o migracijama,​ sigurnosti i održivom razvoju u međuzavisnom svijetu). Broj projekta je CSO-LA/​2017/​388-136. ​ Tonći Kokić vodi UNIST tim u međunarodnom projektu sufinanciranom od strane Europske komisije (Europe Aid program) InterCap (punog naziva Zajedničko razvijanje kapaciteta: Europske mreže civilnih udruga i sveučilišta za globalno učenje o migracijama,​ sigurnosti i održivom razvoju u međuzavisnom svijetu). Broj projekta je CSO-LA/​2017/​388-136. ​
Line 28: Line 30:
  
 Osigurati usklađenost i dosljednost u pružanju obrazovanja za razvoj na temu migracija, održivog razvoja i međuzavisnosti u lokalnim i globalnim kontekstima. Poboljšati kompetencije obrazovanja za razvoj među civilnim udrugama i sveučilišnim nastavnicima koji rade s budućim nastavnicima. Povećati dostupnost kvalitetnog sadržaja i metoda kritičkog obrazovanja za razvoju obrazovanju učitelja InterCap nastoji istražiti i ojačati vezu između kvalitetnog obrazovanja za razvoj i stavova prema migracijama i razvoju, oslanjajući se na prakse utemeljene na dokazima, daljnjoj provedbi dobre prakse i programa te uspostavljanju sinergija. Osigurati usklađenost i dosljednost u pružanju obrazovanja za razvoj na temu migracija, održivog razvoja i međuzavisnosti u lokalnim i globalnim kontekstima. Poboljšati kompetencije obrazovanja za razvoj među civilnim udrugama i sveučilišnim nastavnicima koji rade s budućim nastavnicima. Povećati dostupnost kvalitetnog sadržaja i metoda kritičkog obrazovanja za razvoju obrazovanju učitelja InterCap nastoji istražiti i ojačati vezu između kvalitetnog obrazovanja za razvoj i stavova prema migracijama i razvoju, oslanjajući se na prakse utemeljene na dokazima, daljnjoj provedbi dobre prakse i programa te uspostavljanju sinergija.
-